Przy użyciu naszych kontenerów jesteśmy w stanie zapewnić wywóz odpadów i nieczystości każdego typu. Wielkość kontenera dobieramy indywidualnie zależnie od ilości nieczystości czy śmieci, dlatego też nasze ceny są zawsze dostosowane do indywidualnego zamówienia.

PODANE NIŻEJ CENY SĄ CENAMI ORIENTACYJNYM. DLA WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NAMI FIRM I PRZY DUŻYCH ZAMÓWIENIACH CENA PODLEGA NEGOCJACJI.

Czysty gruz:

Kontener

Cena netto

Cena brutto

Dodatkowe informacje

KP-5

250zł

270zł

Wyłącznie: beton, cegły, gruz budowlany; kamienie, dachówka ceramiczna, żwir, ziemia, odpady zielone-gałęzie, darnina (w przypadku zmieszania odpadów z innym rodzajem niż wskazane, cena wzrasta)

 

Zmieszane odpady z budowy i remontów (BEZ GRUZU) oraz odpady komunalne:

Kontener

Cena netto

Cena brutto

Dodatkowe informacje

KP-5

350zł

378zł

Zmieszane odpady remontowo-budowlane

KP-6

420zł

453,60zł

Zmieszane odpady remontowo-budowlane

KP-7

490zł

529,20zł

Zmieszane odpady remontowo-budowlane
kontener klapowy

KP-15

787,04zł

850zł

WYŁĄCZNIE:tworzywa sztuczne, kartony, folie

ZAKAZ WRZUCANIA: wełny mineralnej, gruzu, styropianu, papy, ziemi, kamieni, szkła oraz wszystkich innych nie wymienionych odpadów (w przypadku wyrzucania cena kontenera wzrasta)